Demontering och återvinning

En skylt håller inte för evigt och måste slutligen kasseras vilket vi gärna hjälper dig med. Eftersom en skylt innehåller många delar som kan vara skadliga för naturen ska delarna källsorteras och återvinnas och vi säkerställer att detta görs på ett säkert och miljöriktigt sätt inom gällande lagar och normer.