Design & konstruktion

Design och konstruktion är den del av "skyltprocessen" där våra mer kreativa sidor kommer fram. Processen resulterar ofta i tydliga skisser för hur skyltningen kan se ut vilket bl.a. ger dig ett bra underlag för intern förankring. 

Utmaningen för oss ligger i att göra skyltning som framhäver varumärket/budskapet och de värden som företaget vill förmedla samtidigt som skyltningen syns från önskat håll, både i dagsljus och i mörker.

Skyltning är en del av den grafiska profilen och inte bara en viktig informationsbärare. Den är också en del i den totala exponeringen av företaget och med samma omsorg och eftertanke som du ägnar övriga grafiska element tar vi fram rätt skyltning för ändamålet.