Konsultation och rådgivning

Rådgivning kring skyltfrågor och skyltning är en av våra starkaste sidor. Vi har lång erfarenhet av både färg och form samt tillverknings- och montagetekniska frågor vilket garanterar att du får professionella råd och åsikter.

Konsultation handlar oftast om att göra en ordentlig förstudie av skyltprojektet; vilka behov finns, vad ska skyltningen åstadkomma, vilka förutsättningar ger företagets grafiska profil och fysiska läge, vilka möjligheter och begrännsningar finns i omgivningen, exempelvis krav och önskemål från fastighetsvärden och kommunen.

Utmaningen ligger i att överföra alla önskemål och krav till ett”skyltspråk” som tilltalar såväl dig, ledning, kunder, anställda, myndigheter och övriga intressenter.

Kom in på en fika så börjar vi där eller så bjuder du över oss på en kopp svart kaffe så får du se vad vi går för.