Kontakt med fastighetsvärd

Vi sköter gärna kontakten med din fastighetsvärd/förvaltare under projektets gång. En bra och öppen dialog med fastighetsvärden är nödvändig då de vill godkänna de skyltar som monteras på deras fasader. Många fastighetsvärdar har också tydliga skyltprogram som måste följas där exempelvis maxmått och skyltens utformning regleras.

Innan vi söker bygglov på en skylt eller den går i produktion bör skisserna vara godkända av fastighetsvärden, för säkerhets skull.