Miljöpolicy

  • Vi ska arbeta för ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan hos de produkter vi erbjuder våra kunder och därmed öka kundtillfredsställelsen.
  • Metaller som aluminium, järn och koppar sorteras och återvinns.
  • Akrylplast återvinns och så fort det är möjligt ska biologiskt nedbrytbar plast används i produktionsprocessen.
  • Lysrör och neonrör innehåller kvicksilver och samlas därför i separata behållare innan det körs bort för återvinning och destruktion.
  • Färg och lack samlas i särskilda behållare innan det körs bort som specialavfall för destruktion/förbränning.
  • Emballage går för det mesta till återvinning och övrigt körs till återviningsstationen som specialavfall.
  • Nedmonterade skyltar som kunden inte längre vill ha demonteras och källsorteras innan det körs till en återvinningsstation för vidare hantering.
  • Vid inköp av förbrukningsmaterial ska vi i möjligaste mån välja miljömärkt material.
  • På kontoret källsorterar vi papper, tidningar, batterier, färpatroner etc.
  • Våra underleverantrer ska i möjligaste mån vara miljöcertifierade och/eller ha ett uttalat miljöfokus.
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets
värderingssystem som baserar sig på en mängd olika
beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen
uppdateras dagligen via Soliditets databas.