Serviceavtal

Låt oss ta hand om service och underhåll av din skyltinvestering.
Skyltar behöver underhållas, lagas och tvättas med jämna mellanrum och med ett serviceavtal hos oss ser vi till att ta ansvar för skylten och dess funktionalitet året runt till en fast kostnad (kostnader för förbrukningsmaterial och nya komponenter tillkommer).

Teckna ett serviceavtal idag eller kontakta oss för enstaka service- och underhållsuppdrag.