CE-märkning

Alla våra el-produkter är CE-märkta enligt gällande regelverk och är därmed godkända inom Sverige och EU.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida >>